ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“พระพฤหัสบดี“ และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561

16 มกราคม 2562 นายเสริมศักดิ์ แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวอนัญญา เพชรสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาววันเพ็ญ ยี่สุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวเยาวลักษณ์ อาสน์สุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้เป็นเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล“พระพฤหัสบดี“ ประเภท ครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และรางวัล “พระพฤหัสบดี“ ประเภท ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา ประจำปี 2561 และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561 และเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา และ ณ หอประชุม โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อ.ยะหา จ.ยะลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14