ร่วมเป็นเกียรติ ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

18 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติ ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา

1

2

7

6

5