ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสค.จังหวัดชายแดนใต้ และผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และร่วมกล่าวสดุดีคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom Meeting online สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต จำนวน 13 ราย ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

43379

802066

802068

801887

801888

801890

801891

801893

801906

802076

249200389_6468299589910127_452632338391493064_n

252259091_6468299339910152_480789677167399273_n

252732769_6468301153243304_4187118144781896193_n

252863815_6468299723243447_4951990507130214068_n