ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสัปดาห์รักการอ่าน”

2 เมษายน 2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสัปดาห์รักการอ่าน” ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562 โดยมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

1    2

3    4

5    6

7    8

9    10