ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยได้ประดับธงตราสัญลักษณ์และภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคู่กับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

13390821_1258950290828624_1293718234_n

 

13384949_1258953177495002_827636180_n