ร่วมภารกิจการช่วยเหลือชาวไทยที่เคยอยู่และต้องเดินทางกลับทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้จากประเทศกลุ่มอาหรับเนื่องจากปัญหาการแพร่เชื้อ covid 2019

                   29 ม.ค.2564 เวลา 15.00 น.ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมภารกิจการช่วยเหลือชาวไทยที่เคยอยู่และต้องเดินทางกลับทั้ง  5 จังหวัดชายแดนใต้จากประเทศกลุ่มอาหรับเนื่องจากปัญหาการแพร่เชื้อ covid 2019 ประมาณ 800 คน ให้ได้เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพราะพูดเขียนภาษาไทยไม่ได้ โดยศูนย์ภาษาไทย จชต.ของ กศน.จังหวัดยะลา ที่มีนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยะลา ซึ่งได้ให้การต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช)และนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา และคณะ ประกอบด้วยผู้แทน กอ.รมน.สน./คณะบดีครุศาสตร์ มรภ.ยะลา ผอ.กศน.อ.เมืองยะลา และคณะได้นิเทศเยี่ยมติดตามและร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ อาคารเรียน 9 และสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

529404