ร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปาฐกถาพิเศษเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

20 สิงหาคม 2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปาฐกถาพิเศษเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่หลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรับฟัง ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

2

3

1

4

6

7

9