ร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาครูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใน จชต.

            18 ต.ค. 2564 เวลา09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา และประธานสมาพันธ์ครูยะลา นายบุญสมทองศรีพราย ผอ.สกสค.จ.ปัตตานี และประธานสมาพันธ์ครู จชต. นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผอ.สกสค.จ.สงขลา และนายพิรุณ บรรดิ ผอ.สกสค.จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมในโอกาสพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาครูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใน จชต.โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุช เทียนทอง      และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนายธนพร สมศรี เลขาธิการสกสค. เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทครูจูหลิง ปงกันมูล อดีตครูโรงเรียนบ้านกูจิงรือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี 2550 ก่อนเป็นรายแรกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บิดาและมารดาของครูจูหลิงและทายาทครูที่ได้รับผลกระทบอีก 182 รายตามลำดับ ทั้งนี้ในวันที่ 25-26 ต.ค.2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะจะเดินทางไปมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

785012 785016 785020 785154 785156 785157 245618294_10223472449710874_954622800351262978_n623