ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

2

3

5

4

7

8

9

11