ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

10 พ.ย.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ วัดโพธาราม (พระอารามหลวง) อ.ปากน้ำโพธิ์ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธาน

3

4