ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

2 พ.ย.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ.สกสค.จังหวัดยะลา ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในพิธี

1

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่