ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา และผู้ช่วยผู้ช่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย 1 ใน 9 ข้อ ของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.(นายธนพร สมศรี) โดยมีผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาร่วมประชุมด้วยทั้ง 3 ราย ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดยะลา

1

2

3

4

5

6