ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมยาลอ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9