ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2564

                  วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมภายใต้การดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุข โดยเคร่งครัด เพื่อพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา

244660702_1893558024162479_1866372523622743208_n

244676858_1893558070829141_8661481121509681484_n

244386392_1893558184162463_458107316914543562_n

244257654_1893558134162468_5086666560307685002_n

244274662_1893558694162412_5758371406531598626_n

244615580_1893558330829115_5590127986481843635_n