ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครู ฯ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายธิติพันธุ์ ทิพย์ประไพ เป็นประธานการประชุม

529494