ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563

18 ส.ค.2563 เวลา 13.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายธิติพันธุ์ ทิพย์ประไพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือเรื่อง การจัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 ของสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11   12

13  14