ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร. สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

16864333_978062639004391_5597897916791670741_n