ร่วมประชุมการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและระบบประปาในพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ณ ห้องประชุม กศน. อ.เมือง จ.ยะลา

19 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและระบบประปาในพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ณ ห้องประชุม กศน. อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.กศน.จังหวัดยะลา เป็นประธาน

a

b

c

d

e