ร่วมต้อนรับนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8

7 ต.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 อ.เมือง จ.ยะลา ก่อนเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่เคลื่อน แย้มมาศ มารดาของภรรยา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา

c

a

 b

f

n

l

j

h

i