ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสมาตรวจราชการ ณ สำนักงานสกสค.จ.ยะลา และสำนักงาน กศน.จ.ยะลา

18 พ.ย.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จ.ยะลา และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสมาตรวจราชการ ณ สำนักงานสกสค.จ.ยะลา และสำนักงาน กศน.จ.ยะลา

5

 

4

 

6

 

7

 

9