ร่วมจัดทำ mou กับโรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี เพื่อดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพครูยะลา ประจำปี 2561 ในกิจกรรมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

12 ก.พ.2561ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.ยะลา ร่วมจัดทำ mou กับโรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี เพื่อดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพครูยะลา ประจำปี 2561 ในกิจกรรมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” โดยความร่วมมือกับนายปรีดา บุญเพลิง เลขาธิการคุรุสภา คนที่ 11 และประธานสมัชชาครูแห่งชาติ ในฐานะผู้ประสานงานระดับชาติ ณ สนง.สกสค.สงขลา ซึ่งจะเริ่มโครงการนี้เร็ว ๆ นี้..

1

2

3

4

5

6