ร่วมงาน โครงการนำเสนอผลงานทางการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

9 พ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมงาน โครงการนำเสนอผลงานทางการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ณ บริเวณพื้นที่ภายในบริเวณ กศน.จังหวัดยะลา โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

1

3

2

4

5

6

7

8