ร่วมงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ คู่คุณธรรม” ประจำปีฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ดร. สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ร่วมละศีลอดในงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ คู่คุณธรรม” ประจำปีฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๘ ท่ามกลางนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี

DSC08884

DSC08882

DSC08908

DSC08907

 

DSC08889

 

DSC08899

 

DSC08909