ร่วมงาน “พบปะยามเช้า” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลาและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน  “พบปะยามเช้า” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงงานกล้วยต้ม จังหวัดยะลา โดยครั้งนี้มีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

DSC08355

DSC08364

DSC08372

DSC08374

DSC08381

DSC08386

DSC08387

DSC08389

DSC08400

DSC08406