ร่วมงาน “จิบน้ำชา เสวนาชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา เข้าร่วมงาน “จิบน้ำชา เสวนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป และได้มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20446149_1650360871687562_86794201_o

20446157_1650360858354230_447551475_o