ร่วมงานโครงการ “เบิกฟ้า บ้านกูวามุ่งสู่ความก้าวหน้าด้านวิชาการ“ ประจำปีการศึกษา 2561

15 มี.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมงานโครงการ “เบิกฟ้า บ้านกูวามุ่งสู่ความก้าวหน้าด้านวิชาการ“ ประจำปีการศึกษา 2561 ณโรงเรียนบ้านกูวาโดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

1           2

3           4

5           6

7            8