ร่วมงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาส เลขานุการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี

12 พ.ย.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา และนายธิติพันธุ์ ทิพย์ประไพ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ร่วมงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาส นายเล็ก มุกดาหาร เลขานุการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สูงอายุจังหวัดยะลา รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2559 ณ ห้องพิมพ์มาดา รร.ปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา

2

31

 

 

 

 

 

9