ร่วมงานประเมินผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

15 ก.พ.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติร่วมงานประเมินผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

1

2

5

 

6

7

8