ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา

13 ต.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช   บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา

 

2

 

5    9

10   4

6   3