ร่วมงานกีฬาสี กศน.เมืองยะลา “ลานประดู่เกมส์ 61“

14 ก.พ.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา ร่วมงานกีฬาสี กศน.เมืองยะลา “ลานประดู่เกมส์ 61“โดยมีนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ฯ และมีนายสมโชค ใหม่ชุม ผอ. กศน. อ.เมืองยะลากล่าวรายงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีแสดงออกในด้านกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด และเกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า  800 คน

5

2

6

7

8

3

1

4