ร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

15 ม.ค.2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบของขวัญวันเด็ก แก่โรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง และโรงเรียนบ้านบายอ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11   12

13   14