ร่วมงานการประชุมและบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน ประจำปี 2560

15 พ.ย.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมงานการประชุมและบรรพิเศษแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 เป็นประธาน

 

2

 

12

 

1

 

8

7