ร่วมขบวนพาเหรดและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

1 เม.ย.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมขบวนพาเหรดและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

    1      2

    3       4

     5      6

     7        8

    9        10

       11       12

      13       14