ร่วมกิจกรรม ” วันแห่งเกียรติยศครูชายแดนใต้ ” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นปัตตานี

               เมื่อวันที่  16 มกราคม 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค จ.ยะลา ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานสมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม ” วันแห่งเกียรติยศครูชายแดนใต้ ” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นปัตตานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขา ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค จ.ยะลา และนายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค จ.ปัตตานี มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ครูจากจังหวัด ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

503141