ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13