ร่วมกิจกรรมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมสังสรรค์ ของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาและชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา

16 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลาและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมสังสรรค์ ของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาและชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา ณ ห้องพิมพ์มาดาโรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา

1

 

6

 

8

 

5

 

7

 

4

 

3