ร่วมกิจกรรม“พบปะยามเช้า“ เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2561

9 พ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม“พบปะยามเช้า“ เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2561 ซึ่งในครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุม รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

1

3

4

8

5

6

2

7

10

11

12