ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Power of love @ yala“ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

15 ก.พ.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Power of love @ yala“ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีหน่วยงานในกำกับ ก.การคลัง ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ก.วัฒนธรรม สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

1

4

2

3

5