ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้ากับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา

13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้ากับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1   2

3   4

5   6

7   8

9   11