ร่วมกิจกรรมฝึก/สาธิต การทำดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์)

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๔๕ น. นางสาวอนัญญา  เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมฝึก/สาธิต การทำดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) เพื่อนำไปถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการ สพป.ยล. ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี.

18685530_1584214854968831_1898176389_n

18718320_1584214848302165_110009085_n

18716857_1584214808302169_1028550460_n

18741460_1584214821635501_57071025_n

18716535_1584214834968833_341838222_n