ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ในงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ในงานวันครู  ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

1516083046808

1516084485679

1516084466559

1516084511717

1516084529012

1516083084260

1516083091967

1516083100511