ร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

18-19 ธ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พนักงานเจ้าหน้าที่ และกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ณ โรงแรมเดอะฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีพลโท ชลิต พวงมาลีประดับ ผอ.ศูนย์สันติวิธี กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานแทนแม่ทัพภาคที่ 4 และวันที่ 19 ธ.ค.2561แม่ทัพภาคที่ 4 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ บรรยายพิเศษ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13