ร่วมกันส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย “แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่นหรือผ้าพื้นเมือง“

8 ก.พ.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย “แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่นหรือผ้าพื้นเมือง“ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน

1

3

4

6

 

5