รำลึก คุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10

                วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมรำลึก คุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียสละ อุทิศตน ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้จนประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้สูญเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 183 ราย และบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้สร้างความรักความสามัคคีอยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่างสันติสุข ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธี โดยภายในงานมีพิธีสงฆ์ตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีศาสนาอิสลามร่วมกันละหมาดฮายัต เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งนิทรรศการ เรื่องราวจากเหตุการณ์ความสูญเสียตลอดระยะเวลา 15 ปี กิจกรรมกล่าวสดุดีคุรุวีรชน กิจกรรมวางดอกไม้ไว้อาลัยและการยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกถึงคุรุวีรชน

1    2

3    4

5    7

8    9

10    11

12    13

14    15

16   17

18    19

20   21

22    23

24    25