ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทางการศึกษาดีเด่น ณ โรงแรมโลตัสปางสานแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2   3

4   5

6   7

8   9

10   11