มอบเวชภัณฑ์และของใช้ที่จำเป็นให้แก่ นางจินตนา ทองแป้น ครูบำนาญ สพป.ยล.1 ครูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใน จชต.ตามโครงการครูช่วยครู ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

14 ส.ค.2563 เวลา 11.30 น.ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเวชภัณฑ์และของใช้ที่จำเป็นให้แก่ นางจินตนา ทองแป้น ครูบำนาญ สพป.ยล.1 ครูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใน จชต.ตามโครงการครูช่วยครู ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ ตำบลท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

1    2 3    4

5   6

7   8