มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกช.พ.ค. นายเยื้อน ถิระวุฒิ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

13479808_1263814393675547_1918219901_n