มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายแวแซ นากอหม๊ะ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาท นายแวแซ นากอหม๊ะ ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ ๗๐๐๗๑๐ (ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะสมองได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรง จากอุบัติเหตุจราจร) ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

20427840_1648260458564270_683217513_n

20403388_1648260451897604_1884993409_n

ดร. สมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวนากอหม๊ะ มา ณ ที่นี่ด้วย