มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายซุบรี สาและ

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเสริมศักดิ์ แสงสว่าง นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา มอบเช็คเงินสด ค่าสงเคราะห์ครอบครัวแกทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายซุบรี สาและ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

20370795_1648260425230940_285088619_n