มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวอนัญญา เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรมด้วยภาวะช็อกจากการติดเชื้อรุนแรงในกระแสโลหิต จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนายผดุง  ชูสุวรรณ สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ ๑๙๐๐๔๒ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

17035150_1493877707335880_1912927053_n

ทั้งนี้ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวชูสุวรรณ มา ณ ที่นี่ด้วย