มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันอังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร. สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนางยุพา นวลศรี สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ ๑๓๘๖๗๖ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

16880615_1487881874602130_1406646128_o

ทั้งนี้ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว นวลศรี มา ณ ที่นี่ด้วย