มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่พฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวอนัญญา เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนายอิทธิพล แวโด สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๕๕๘๖๗๗ ถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อในเลือด ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

16650175_1477643188959332_971193617_n

ทั้งนี้ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวแวโด มา ณ ที่นี่ด้วย